Rss

Spotkanie IMSA w Amsterdamie

Data publikacji: 22 listopada 2012
Spotkanie IMSA w Amsterdamie
W dniach 25-26 października 2012 w Amsterdamie, odbyło się spotkanie IMSA International Executive Search – międzynarodowej organizacji zrzeszającej firmy specjalizujące się w rekrutacji kadry zarządzającej i menedżerów. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 20 krajów świata. Organizatorem konferencji była firma EPC Search - partner IMSA reprezentujący Holandię. 

W trakcie spotkania, przedstawiciele poszczególnych krajów omówili sytuację na lokalnych rynkach pracy oraz wymienili się doświadczeniami dotyczącymi pozyskiwania kandydatów w określonych branżach. Omówione zostały również projekty realizowane w ramach wymiany międzynarodowej. Trzech nowych członków zgłosiło swój akces w IMSA i zostali jednogłośnie zaakceptowali. Oznacza to rozszerzenie działalności organizacji na 3 kolejne kraje: Danię, Szwecję oraz Stany Zjednoczone. 

Kolejne spotkanie IMSA odbędzie w maju we Włoszech.