Rss

Ocena 360 stopni dla farmacji w regionie EMEA

Ocena 360 stopni dla farmacji w regionie EMEA

19 lutego 2016 @Monika Ciesielska

Zrealizowaliśmy projekt oceny 360 stopni, w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Zbadany został poziom występowania 11 kompetencji miękkich, głównie zarządczych. Ocenie podlegała grupa Szefów Działów Klinicznych w 20 krajach z regionu EMEA. Osoby badane, w większości przypadków zostały ocenione przez grupę 15-25 osób (w tym - podwładni, współpracownicy i przełożeni). Liczebność grupy gwarantuje wysoką wiarygodność oceny. Wyniki oceny z kolei ujawniły ogromną dojrzałość organizacji i wysoki poziom komunikacji pomiędzy pracownikami.