Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

IMSA Search rozpoczyna współpracę z Hogan Assessment Systems

poniedziałek, 04 stycznia, 2021
@IMSA Search Global Partners

Po dogłębnej ocenie dostępnych na rynku narzędzi oceny psychometrycznej, IMSA Search Global Partners z przyjemnością ogłasza wybór firmy Hogan Assessment Systems, na preferowanego dostawcę narzędzi ewaluacji kompetencji menedżerów. Partnerzy IMSA Search, w tym Carpenter Consulting, będą w stanie zaoferować cenne, dodatkowe spostrzeżenia dotyczące osobowości kandydatów.

Hogan Assessments potrafi przewidzieć wydajność w miejscu pracy w celu uzyskania lepszych wyników

Hogan Assessment System, założony w 1987 roku w Tulsa w stanie Oklahoma przez dr. Robert i Joyce Hogan, jest światowym liderem w dziedzinie oceny osobowości, oferującym produkty i usługi w ponad 50 krajach.

Unikalne metody psychometryczne firmy Hogan zapewniają menedżerom rekrutacji dogłębne zrozumienie przyszłych wyników pracy kandydata, w tym jego mocnych i słabych stron, zagrożeń związanych z wydajnością pracy, oraz dostosowaniem do kultury organizacyjnej firmy. Oceny Hogana wyróżniają się na tle innych ocen osobowości ze względu na ich trafność i rzetelność oraz zdolność do identyfikacji mocnych i słabych stron kandydatów bez dyskryminowania jakiejkolwiek osoby pod względem rasy, płci, wyglądu, religii, przekonań itp.

W trakcie 40-letniego okresu badań, oceny Hogana mierzyły odpowiedzi osób badanych, w oparciu o obszerną pulę pytań, aby w rezultacie wygenerować wyniki w różnych skalach. Indywidualne wyniki osoby badanej są każdorazowo porównywane z danymi tysięcy innych osób, które przeszły testy w celu ustalenia prawdopodobnego sposobu zachowania się w miejscu pracy. Rezultatem jest szczegółowy wgląd w osobowość i styl zachowania osoby ocenianej.

Dzięki raportom dostępnym w ponad 40 językach kandydaci mogą przeprowadzać oceny w swoich językach ojczystych, eliminując problemy z tłumaczeniem i poprawiając wiarygodność wyników.

„Hogan jest rzetelny, oparty na analizie danych i podejściu naukowym” – mówi Monika Ciesielska, Partner Zarządzający IMSA Poland i Prezes IMSA Search Global Partners. „Stosowanie testów Hogana, przenosi dokonywane przez nas oceny na znacznie głębszy poziom, zwiększając zaufanie do skuteczności procesu rekrutacji i przyczyniając się do większego sukcesu naszych klientów”.


Czytaj artykuł w całości: IMSA Search Global Partners Selects Hogan as Preferred Assessment Tool

Dwie złote zasady zarządzania relacyjnego

wtorek, 15 grudnia, 2020
@IMSA Search Global Partners
Naukowcy sugerują, że wkrótce będziemy walczyć z „tsunami zdrowia psychicznego” związanym z nieprzewidzianą śmiercią, wypaleniem zawodowym i bezrobociem. Aby uniknąć przyszłych problemów,…

Najlepsze narzędzia rekrutacyjne do oceny kandydatów

poniedziałek, 30 listopada, 2020
@IMSA Search Global Partners
Coraz więcej firm korzysta z różnych systemów testowych, studiów przypadku i algorytmów w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. IMSA Denmark przeanalizowała narzędzia oceny wykorzystywane…

Kultura zaufania. Jak ją budować? Trzy złote zasady w budowaniu kultury zaufania

wtorek, 27 października, 2020
@IMSA Search Global Partners
Jedyną rzeczą bardziej skomplikowaną od tworzenie kultury zaufania w firmie, jest rozwijanie jej w trakcie pracy zdalnej. Niemniej jednak, liderzy muszą połączyć…