Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

Kultura zaufania. Jak ją budować? Trzy złote zasady w budowaniu kultury zaufania

wtorek, 27 października, 2020
@IMSA Search Global Partners

Jedyną rzeczą bardziej skomplikowaną od tworzenie kultury zaufania w firmie, jest rozwijanie jej w trakcie pracy zdalnej. Niemniej jednak, liderzy muszą połączyć siły i jak najszybciej zwiększyć zaufanie w środowisku pracy.

Wielu z nas nadal pracuje zdalnie. Niektórzy tak bardzo przywiązali się do domowego biura, że ​​nie planują już wracać. Nigdy. Według Gallupa: „Pięciu na dziesięciu pracowników twierdzi, że nie chce już pracować w biurze”. Oznacza to, że zespół musi się nauczyć, jak sobie ufać. W przeciwnym razie pojawią się plagi stresu, mikrozarządzania i zakłócenia równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. Innymi słowy, firma musi nastychmiast zacząć rozwijać kulturę zaufania.

Kultura zaufania przynosi zyski

Od ponad 30 lat Great Place to Work bada organizacje reprezentującve kulturę wysokiego zaufania. Raport tej organizacji „The Business Case for a High Trust Culture” pokazuje, że: „Istnieje silny związek między kulturą wysokiego zaufania, a sukcesem biznesowym.” W rzeczywistości więź jest tak silna, że ​​liderzy zorientowani na strategię, którym zależy na finansowym dobrobycie ich firmy, powinni uczynić budowanie kultury wysokiego zaufania najwyższym priorytetem.

Według raportu, kultura wysokiego zaufania skutkuje 2-3 razy większymi zwrotami na giełdzie niż średnia rynkowa. Ale to nie wszystko. Wskaźniki rotacji są o 50 procent niższe, niż w przypadku konkurentów w branży, a poziom innowacyjności, satysfakcja klientów, zaangażowanie pracowników i sprawność organizacyjna – rosną.

Dane pokazują, że rozwijanie kultury zaufania w firmie, może być jedną z najbardziej dochodowych decyzji, jakie podejmą prezesi. Niemniej jednak większość liderów wciąż ma problemy z budowaniem właściwych nawyków. Oto kilka wskazówek.

Trzy złote zasady w budowaniu kultury zaufania

Zaufanie jest niezwykle ważne. Niemniej jednak zawiera kilka podstawowych zasad, których przywódcy muszą przestrzegać. Oto trzy złote zasady zaproponowane przez IMSA Search:

  1. Zaufanie to proces, a nie decyzja. Przejście do kultury zaufania musi zająć trochę czasu. Nie ma czegoś takiego jak „natychmiastowe zaufanie”, a najgorsze, co przywódcy mogą zrobić, to zdecydować, że od jutra już nikogo nie będą nadzorować. Niewątpliwie taka postawa zaowocuje irytującym mikrozarządzaniem polegającym na kwestionowaniu każdego ruchu pracowników i skupianiu się na tym, co się dzieje. Daj sobie czas i nie rzucaj się na głęboką wodę, bo stres zmusi Cię do większej kontroli niż kiedykolwiek. Zrób jeden mały krok na raz i…

Pełna treść artykułu: The culture of trust. How do we build it?

Bliski związek pomiędzy empatią i przywództwem

poniedziałek, 19 października, 2020
@IMSA Search Global Partners
Według badania State of Workplace Empathy z 2020 r. 91% dyrektorów zarządzających twierdzi, że ich firma jest empatyczna, ale tylko 68% pracowników…

Uruchamiamy IMSA Barons.ai – pionierską platformę AI wspierającą proces rekrutacji

środa, 07 października, 2020
@Monika Ciesielska
Pamiętam, jak ponad trzy lata temu rozmawiałam z Jerrym Changiem, moim kolegą z IMSA China, i obserwowałam jego entuzjazm, który zrodził się…

Jak uczynić zrównoważony rozwój kamieniem węgielnym kultury przywództwa

piątek, 02 października, 2020
@IMSA Search Global Partners
Zrównoważony rozwój stał się kluczową kwestią dla wielu polityków, konsumentów, inwestorów i firm. Organizacje, które pragną skutecznie napędzać transformację niezbędą do wprowadzenia…