Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

Jak uczynić zrównoważony rozwój kamieniem węgielnym kultury przywództwa

piątek, 02 października, 2020
@IMSA Search Global Partners

Zrównoważony rozwój stał się kluczową kwestią dla wielu polityków, konsumentów, inwestorów i firm. Organizacje, które pragną skutecznie napędzać transformację niezbędą do wprowadzenia zrównoważonego rozwoju do swojej strategii biznesowej, muszą uwzględnić go w celach liderów i uczynić zrównoważony sposób myślenia kluczowym elementem ich rozwoju.

Przez lata zrównoważony rozwój był pojęciem dość ogólnikowym. Jak pisze Robert Armstrong z „Financial Times”: „Oczywiście wszyscy mamy ogólne pojęcie o tym, do czego odnosi się zrównoważony rozwój. Historia biznesu pokazuje, że przez dekady wystarczało, aby biznes przynosił zyski. Jak głosi stare powiedzenie, biznesem biznesu jest pozostanie w biznesie. Jednak w XX wieku planeta stała się trochę bardziej zatłoczona i stało się jasne, że sam motyw zysku może nie rozwiązać każdego problemu związanego z alokacją zasobów. ” Stało się jasne, że firmy powinny dążyć do czegoś więcej niż tylko zwrotu z kapitału. Zrównoważony biznes to taki, który zapewnia coś więcej…

Temat stał się jeszcze jaśniejszy, kiedy okazało się, że nierówności środowiskowe, klimatyczne i społeczne są pod wieloma względami związane z ryzykiem biznesowym i wydajnością. Na początku tego roku Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło, że zmiany klimatyczne są najpoważniejszym czynnikiem zagrażającym ludzkości, a związane z nimi konsekwencje spowodują trwały spadek globalnego PKB o 7% do 2100 roku. Obawy dotyczące zmian klimatycznych narastały w ciągu ostatnich 10 lat, a w tym roku pięć największych długoterminowych zagrożeń wymienionych w raporcie Global Risks Report Światowego Forum Ekonomicznego dotyczy właśnie środowiska naturalnego.

W szczególności dla liderów biznesu połączenie ryzyk środowiskowych i powiązanych z nimi obszarów ryzyka stwarza presję na przeciwdziałanie krótko- i długoterminowym zagrożeniom, a także bdowanie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych. Sukces biznesowy będzie mierzony sposobem wykorzystania zasobów naturalnych i odpowiedzią na potrzeby jak największej liczby interesariuszy.

Badanie Globe Scan Leaders Survey z 2019 roku ujawnia, że ​​integracja wartości zrównoważonego rozwoju i uczynienie go częścią podstawowego modelu biznesowego to kluczowe aspekty, które respondenci wskazują jako definiujące przywództwo korporacyjne. Z raportu ONZ Global Compact wynika, że ​​76% dyrektorów generalnych uważa, że ​​zrównoważony rozwój i zaufanie będą miały kluczowe znaczenie dla konkurencyjności w ich branży w ciągu najbliższych pięciu lat. Na podstawie badań UN Global Compact możemy wyróżnić kluczowe cechy niezbędne do osadzenia zrównoważonego rozwoju w kulturze przywództwa.


Pełna treść artykułu: How to make sustainability a cornerstone of your leadership culture

IMSA Search rozszerza działalność na Niemcy dołączając TMC Group

wtorek, 20 lipca, 2021
@IMSA Search Global Partners
IMSA Search Global Partners kontynuuje międzynarodową ekspansję, witając w swoich szeregach TMC Group reprezentujące IMSA Germany, oraz Senior Partnera TMC – Rainer…

IMSA Search kontynuuje ekspansję, dołączając Alchemy Search jako IMSA France

środa, 07 lipca, 2021
@IMSA Search Global Partners
IMSA Search Global Partners (IMSA Search) kontynuuje ekspansję, dołączając Alchemy Search jako IMSA France i mianując prezesa Alchemy Search Hervé Gentile, partnerem…

ESG – Environmental, Social, Governance -kryteria, które mają znaczenie

piątek, 02 lipca, 2021
@IMSA Search Global Partners
ESG
ESG – Environmental, Social, Governance – jest zestawem kryteriów według których oceniane są firmy, uwzględniających szerszy wpływ działalności firmy na kluczowych interesariuszy,…