Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

Trzy kluczowe cechy przyszłych liderów

wtorek, 22 września, 2020
@IMSA Search Global Partners

Pandemia zmusiła liderów biznesu do dostosowania sposobu zarządzania zespołami. Zmiany wymuszone przez bezprecedensową sytuację kryzysową mogą być pod pewnymi warunkami korzystne. Oto niektóre cechy lidera post-covid, które na dobre zmienią praktykę zarządzania zespołami.

Przed pandemią świat zmagał się z kryzysem przywództwa. Global Leadership Forecast 2018 pokazał, że tylko 42% liderów uważa, że ​​przywództwo w ich organizacji jest na wysokim poziomie. Zgodnie z metaanalizą Gallupa dotyczącą zaangażowania i wydajności zespołu, 85% pracowników na całym świecie albo nie jest zaangażowanych, albo nawet aktywnie nie pracuje.

Pandemia może być bodźcem do zmiany sposobu, w jaki przywódcy postrzegają swoją rolę. Te lekcje nie zostaną zapomniane. Oto trzy cechy najlepszego lidera talentów przyszłości:

“Zwinne” myślenie

Lockdown zmusił przywódców do większej elastyczności. Względem szybo zachodzących zmian, liderzy musieli nauczyć się reagować szybciej i lepiej dostosowywać się do potrzeb zespołów i interesariuszy. Bycie dobrym, zwinnym liderem jest równozanczne ze znalezienie równowagi pomiędzy brakiem zbytniego naznaczania granic, a zapewnieniem zespołowi wystarczającej swobody. Niezbędne jest okazanie zaufania zespołowi i zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego. Zwinność oznacza również, że możesz odpuścić to, co nie działa, i spróbować innego podejścia.

Dla wielu dyrektorów zarządzających przejście na nowy model pracy nie było łatwe. Ale jak powiedział zastępca sekretarza generalnego ONZ Kanni Wignaraja: „To nie jest czas na powściągliwe podejście do zmian i ich skutków. Nie wszystko wróci do tego, czym było, i nie będziemy robić tych samych rzeczy, które robiliśmy wcześniej ”.

Według Business Agility Institute zwinność skutkuje zwiększonymi przychodami, wyższym poziomem biznesu, krótszymi czasami realizacji i wyższą jakością ofert. Niemniej jednak raport o sprawności biznesowej z 2019 r. Wykazał, że większość organizacji oceniło swoją obecną dojrzałość biznesową jako stosunkowo niską. Jest duża szansa, że ​​w 2020 roku te liczby wzrosną, a po pandemii model zwinny będzie nowym standardem przywództwa.


Pełna treść artykułu: Three key fetures of tomorrow’s leaders

IMSA Search rozszerza działalność na Niemcy dołączając TMC Group

wtorek, 20 lipca, 2021
@IMSA Search Global Partners
IMSA Search Global Partners kontynuuje międzynarodową ekspansję, witając w swoich szeregach TMC Group reprezentujące IMSA Germany, oraz Senior Partnera TMC – Rainer…

IMSA Search kontynuuje ekspansję, dołączając Alchemy Search jako IMSA France

środa, 07 lipca, 2021
@IMSA Search Global Partners
IMSA Search Global Partners (IMSA Search) kontynuuje ekspansję, dołączając Alchemy Search jako IMSA France i mianując prezesa Alchemy Search Hervé Gentile, partnerem…

ESG – Environmental, Social, Governance -kryteria, które mają znaczenie

piątek, 02 lipca, 2021
@IMSA Search Global Partners
ESG
ESG – Environmental, Social, Governance – jest zestawem kryteriów według których oceniane są firmy, uwzględniających szerszy wpływ działalności firmy na kluczowych interesariuszy,…