Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

Przywództwo służebne w nowej rzeczywistości. Kim jest “servant leader”?

poniedziałek, 27 lipca, 2020
@IMSA Search Global Partners

Początek XXI wieku jest bogaty w wydarzenia, które są prawdziwymi przełomami w już ugruntowanych praktykach zarządzania i przywództwa. Nowa norma, według znakomitej książki belgijskiego myśliciela Petera Hinssena, to wysoce niestabilny świat VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność), który sprawia, że ​​niektóre z naszych przekonań stają się przestarzałe. Liderów biznesu potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek, ale być może innego gatunku.

Kiedy patrzymy wstecz na ostatnie kilka lat, jest tak wiele megatrendów, które miały kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki i sposobu, w jaki ludzie działają wspólnie. Wystarczy pomyśleć o terroryzmie, poważnych zagrożeniach dla środowiska, nagłych wybuchach pandemii lub masowej fali zakłóceń cyfrowych. To wszystko oznacza, że ​​modele biznesowe muszą dostosowywać się do szybko-zmieniających się zachowań konsumentów, podczas gdy sam finał jest często nieokreślony, jeśli nie całkowicie niejasny.

Niedawne zjawisko COVID-19 zmusza nas do przyspieszenia cyfrowej transformacji i przejścia z tradycyjnych modeli, na modele online. Nie będzie to miało zastosowania we wszystkich firmach, ale lwia część branż B2C jest tym zjawiskiem objęta. Według badania strategii IT firmy McKinsey, 79% firm znajduje się na bardzo początkowym etapie transformacji cyfrowej, więc wśród kierowników wyższego szczebla istnieje obawa i pilna potrzeba zmiany nie tylko strategii firm, ale także własnego stylu przywództwa. Stwarza to wyraźne napięcie w tradycyjnym paradygmacie „dowodzenia i kontroli”, w którym przywódcy są w stanie opracować strategię, opracować szczegółowe plany działań i skupić się na bezbłędnej realizacji. Może się zdarzyć, że żadna ze zwykłych taktyk nie przyniesie rezultatów, więc punktem wyjścia powinien być sam lider.

Kim jest “servant leader”?


Pełna treść artykułu: A servant is often a true leader

IMSA Search rozpoczyna współpracę z Hogan Assessment Systems

poniedziałek, 04 stycznia, 2021
@IMSA Search Global Partners
Po dogłębnej ocenie dostępnych na rynku narzędzi oceny psychometrycznej, IMSA Search Global Partners z przyjemnością ogłasza wybór firmy Hogan Assessment Systems, na…

Dwie złote zasady zarządzania relacyjnego

wtorek, 15 grudnia, 2020
@IMSA Search Global Partners
Naukowcy sugerują, że wkrótce będziemy walczyć z „tsunami zdrowia psychicznego” związanym z nieprzewidzianą śmiercią, wypaleniem zawodowym i bezrobociem. Aby uniknąć przyszłych problemów,…

Najlepsze narzędzia rekrutacyjne do oceny kandydatów

poniedziałek, 30 listopada, 2020
@IMSA Search Global Partners
Coraz więcej firm korzysta z różnych systemów testowych, studiów przypadku i algorytmów w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. IMSA Denmark przeanalizowała narzędzia oceny wykorzystywane…