Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

Powrót do normalności? Nie tak szybko. Główne zagrożenia, których można się spodziewać

czwartek, 09 lipca, 2020
@IMSA Search Global Partners

Lockdown dobiega końca, ale świat, do którego wrócimy, niewiele przypomina ten, który opuściliśmy w marcu. Jedyne, czego możemy być pewni to, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Ponadto, nowa normalność wnosi pakiet nowych zagrożeń. Globalna recesja, cyberataki, zmiany klimatyczne i… zdrowie psychiczne pracowników, to tylko niektóre z wyzwań, z którymi przywódcy będą musieli się zmierzyć w najbliższej przyszłości.

Recesja znajduje się na szczycie listy najbardziej przerażających ryzyk dla liderów na całym świecie. Dwie trzecie z 350 czołowych ekspertów zajmujących się analizą i zarządzaniem ryzykiem, ankietowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne, w którym przeanalizowano „najbardziej prawdopodobne i najbardziej niepokojące ryzyko implikacji COVID-19 dla świata i firm w ciągu najbliższych 18 miesięcy”, zidentyfikowało ryzyko recesji jako największe, przed którym obecnie stoi światowa gospodarka.

Nie powinno zatem dziwić, że połowa ankietowanych ekspertów „wskazała upadłości, konsolidację branży, niepowodzenie w odbudowie branż i zakłócenia łańcuchów dostaw jako kluczowe zmartwienia”, ponieważ wszystkie powyższe kwestie są raczej oczywistymi konsekwencjami recesji i wstrząsów na światowych rynkach.

Przeczytaj nasz przegląd innych kluczowych ryzyk i czynników ryzyka, na które liderzy biznesowi powinni się przygotować i które raport opisuje bardziej szczegółowo.

Na co przywódcy muszą się przygotować w pierwszej kolejności?


Pełna treść artykułu: Returning the new normal? Not so fast. Main risks to expect right now

Carpenter Consulting z tytułem Business Superbrands 2020!

środa, 29 lipca, 2020
@Carpenter Consulting
Firma Carpenter Consulting znalazła się wśród najsilniejszych marek biznesowych na polskim rynku. Otrzymaliśmy tytuł Business Superbrands 2020! Proces ewaluacji marek biznesowych w…

Przywództwo służebne w nowej rzeczywistości. Kim jest “servant leader”?

poniedziałek, 27 lipca, 2020
@IMSA Search Global Partners
Początek XXI wieku jest bogaty w wydarzenia, które są prawdziwymi przełomami w już ugruntowanych praktykach zarządzania i przywództwa. Nowa norma, według znakomitej…

5 czynników, które będą kształtować rynek pracy po Covid-19

środa, 24 czerwca, 2020
@IMSA Search Global Partners
Partnerzy IMSA Search podsumowali sytuację na rynku pracy, zachęcając kadrę zarządzającą do myślenia o zachodzących zmianach w kategoriach… możliwości. Podczas gdy kraje…