Rss

Wirtualna rozmowa rekrutacyjna

Wirtualna rozmowa rekrutacyjna

17 września 2014 @Maria Zemła


Coraz bardziej popularną metodą rekrutacji pracowników stają się wirtualne rozmowy kwalifikacyjne. Do głównych korzyści takich rozmów rekrutacyjnych należą m.in.:

• Znaczne skrócenie czasu procesu weryfikacji kandydata.

• Brak kosztów związanych z dojazdem kandydata na pierwszą rozmowę.

• Dostęp do większej ilości kandydatów.

• Możliwość pierwszej preselekcji kandydatów.

W związku z tym, coraz częściej firmy stosują do prowadzenia pierwszych rozmów kwalifikacyjnych nowoczesne rozwiązania video. Wykorzystywane są różnorodne technologie: od najprostszych wideokonferencji za pośrednictwem Skype czy WebEx, aplikacji na urządzenia mobilne poprzez bardziej rozwinięte systemy TelePresence, które umożliwiają połączenie ze sobą kilku uczestników wraz z alternatywą prezentacji dodatkowych treści np. prezentacji w PowerPoincie.

Podczas wideokonferencje należy zadbać nie tylko o odpowiedni strój, lecz także o otoczenie (posprzątać, usunąć z kadru rzeczy, które mogą świadczyć o braku profesjonalizmu). Należy pamiętać, że do wirtualnych rozmów trzeba się dobrze przygotować, tak jak do bezpośredniego spotkania z pracodawcą.

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl