Rss

Wiosenna konferencja IMSA w Marsylii

Data publikacji: 17 kwietnia 2017
Wiosenna konferencja IMSA w Marsylii

Wiosenne spotkanie IMSA International Executive Search, ​odbyło się w dniach 5-7 kwietnia 2017 w Marsylii, we Francji​.

Główne tematy omawiane podczas spotkania, koncentrowały się na obecności IMSA na świecie, ustanawiając organizację jako globalną markę, a także na wykorzystaniu technologii cyfrowych w poprawie komunikacji i wymianie wiedzy między partnerami IMSA. Jednocześnie, IMSA ​wzmocniła swoją pozycję poprzez przyjęcie nowego członka reprezentującego Austrię.

Podczas spotkania wprowadzono zmiany w zarządzie IMSA. Hard Olav Bastiansen (IMSA Norway) zakończył swoją prezydenturę, a w jego miejsce wybrano nowego prezydenta: Monikę Ciesielską (IMSA Poland). Prezydent wyznaczył pozostałych członków zarządu, nadając im jednocześnie konkretne role i odpowiedzialności. I tak, w zarządzie zasiadają: Wolfgang Kasper (IMSA Germany) w roli CFO, Kathleen Duffy Ybara, członek zarządu z odpowiedzialnością za Ameryki Północną i Południową, Marianna Carbonari, członek zarządu z odpowiedzialnością za Europę Zachodnią, Thierry Goder, członek zarządu z odpowiedzialnością za Afrykę, Jerry Chang, członek zarządu z odpowiedzialnością za Azję i Australię.

Członkowie IMSA postanowili kontynuować praktykę spotkań dwa razy w roku: raz w Europie i raz na innym kontynencie. Plany na przyszłość obejmują również organizację spotkań regionalnych i łączenie partnerów za pomocą technologii cyfrowych (np. Skype i innych nowoczesnych środków komunikacji), które poprawią wymianę biznesową i wiedzy pomiędzy członkami.

Podczas spotkania odbyło się kilka prezentacji. Pierwszą z nich wygłosiła Monika Ciesielska (IMSA Poland) i Kathleen Duffy Ybarra (IMSA USA), które przedstawiły plan i ideę budowania marki IMSA w sferze cyfrowej.
Kolejną prezentacja dotyczyła wdrożenia platformy umożliwiającej wzmocnienie wymiany wiedzy i współpracy pomiędzy krajami. Ideę zaprezentowała Kathleen Duffy Ybarra i Sharon Cereska (obie IMSA USA). Pomysł wprowadzenia platformy wynika z silnego przekonania zarządu IMSA, iż wykorzystanie narzędzi cyfrowych pomoże w dalszym budowaniu społeczności wewnętrznej, wzmacnianiu relacji między członkami oraz udoskonaleniu​ realizacji projektów międzynarodowych.

Spotkanie obejmowało również prezentację zaproszonego prelegenta, którym był Philippe Stefanini, dyrektor generalny Agencji Promocji Prowansji, który przedstawił informacje na temat ekosystemu biznesowego Marsylii w rozmowie zatytułowanej: "Marseille; Gospodarka, środowisko biznesowe i możliwości".

Podczas spotkania powstał film wideo, przedstawiający IMSA jako międzynarodową sieć firm headhunterskich, ale przede wszystkim jako społeczność ludzi, którzy patrzą podobnie na biznes executive search, dzielą metodologię rekrutacji i utrzymywania najwyższej jakości wśród klientów i kandydatów.