Rss

Polska a reszta Europy

Polska a reszta Europy

21 kwietnia 2015 @Maria Zemła


Polacy zarabiają średnio trzy razy mniej niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. W 2014 roku godzina pracy kosztowała pracodawcę około 8,4 euro, niestety to aż trzy razy mniej niż przeciętnie płaci się w innych krajach europejskich. Jedynie na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Rumunii i Bułgarii pracownicy otrzymują jeszcze mnie jod Polaków.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatniej dekadzie koszty pracy urosły w Polsce o 75%, natomiast w Unii Europejskiej o ponad 24%. Dlatego też, jeśli takie tempo utrzyma się to poziom UE osiągniemy w 2046 roku, więc w dalszym ciągu będziemy atrakcyjnym państwem dla inwestorów zagranicznych.

Dane Eurostatu podają, że w ubiegłym roku Polak średnio zarabiał 6,8 euro na godzinę, a statystyczny pracownik Unii Europejskiej ze strefy euro – 21,6 euro.

Źródło: www.forbes.com