Rss

Ocena 360 stopni w firmie ubezpieczeniowej

Ocena 360 stopni w firmie ubezpieczeniowej

25 września 2014 @Monika Ciesielska

Zakończyliśmy bardzo ciekawy projekt oceny 360 stopni, przeprowadzony w międzynarodowej firmie z branży ubezpieczeniowej. W badaniu udział wzięli dyrektorzy poszczególnych departamentów i zarząd firmy (poziom 'n' oraz 'n-1'), których kompetencje oceniane były przez współpracowników, podwładnych i przełożonych. Oczekiwany poziom kompetencji różnił się w zależności od stanowiska i zakresu obowiązków ocenianego.

Dzięki badaniu, 11-stu kluczowych menedżerów w organizacji, poznało swoje mocne i słabe kompetencje. Wśród ocenionych znaleźli się m.in. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura Kontrolingu i Zarządzania Ryzykiem, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Turystycznych, Dyrektor Biura ds. Zewnętrznych Partnerów Sprzedaży, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i inni. W każdym przypadku, zbadanych zostało 7 kompetencji.