Rss

Niewystarczające kompetencje

Niewystarczające kompetencje

29 września 2014 @Maria Zemła


Jak pracownicy postrzegają swoje umiejętności? Do tej pory niewiele badań prezentowało poglądy pracowników na temat ich własnych kompetencji. A w ciągu ostatniej dekady, pracodawcy wielokrotnie zgłaszali, że mają trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami.

W tym roku, 1000 losowo wybranych Amerykanów w wieku od 18 do 65 wzięło udział w badaniu zleconym przez firmę Udemy. Badanie wykazało, że aż 61% pracowników zauważa przepaść pomiędzy umiejętnościami kolegów z pracy a własnymi. Natomiast 54% osób przyznało, że nie posiada wystarczających kompetencji i wiedzy, aby realizować niektóre z codziennych obowiązków. Co więcej, około jedna trzecia pracowników stwierdziła, że brak lub niedostateczne umiejętności spowodowały, że nie otrzymali awansu lub nowej, ciekawszej pracy.

Umiejętności techniczne i komputerowe są najczęściej uważane przez pracowników za ich „luki kompetencyjne”. A 33% osób potwierdziło ich brak. Zaraz po nich plasują się kompetencje związane z zarządzaniem swoim zespołem pracowników.

Źródło: http://hbr.org/