Rss

Jesienna konferencja IMSA w Casablance

Data publikacji: 15 grudnia 2017
Jesienna konferencja IMSA w Casablance

Jesienna konferencja IMSA miała miejsce w hotelu Four Seasons w Casablance, w Maroko, w dniach 25-27 października 2017 r.

Rok 2017 jest istotny z punktu widzenia organizacji IMSA International Executive Search, ze względu na decyzje podjęte podczas tegorocznych spotkań.  IMSA ustanowiła 3-letnią strategię, postawiła przed sobą cele oraz uzgodniła sposób w jaki zamierza je osiągnąć. Partnerzy z poszczególnych krajów, spotkali się, aby przedyskutować i zdefiniować kluczowe wskaźniki sukcesu oraz możliwości osiągnięcia mierzalnych efektów. Kontynuowano tematy poruszane podczas wiosennej konferencji w Marsylii. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że organizacja będzie kontynuowała ekspansję na każdym z kontynentów, a jej członkowie będą koncentrować się na zwiększeniu wymiany biznesowej, aby pomóc lokalnym klientom w ich międzynarodowych projektach.

Spotkanie zainicjowała prezydent IMSA - Monika Ciesielska (IMSA Polska), która nakreśliła ideę i plan operacyjny dotyczący dalszej globalnej ekspansji. Następnie przeprowadzono przegląd stanu obecnych działań i planów na przyszłość, w obszarach obejmujących wzmocnienie marki IMSA i Practice Groups w ramach organizacji. Prezentację dotyczącą Practice Groups, wygłosiła członek zarządu - Marianna Carbonari (IMSA Włochy). Wolfgang Kasper (IMSA Niemcy), CFO IMSA , dotknął kolejnego ważnego tematu, jakim była rewizja wyników wymiany biznesowej pomiędzy członkami w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Kolejny dzień konferencji związany był z omówieniem sytuacji finansowej IMSA i następujących zmian prawnych. Następnie zaproszona prelegentka - Lamia Merzouki, zastępca dyrektora generalnego w Casablanca Finance City Authority, omówiła specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w Maroku. Druga część dnia poświęcona była integracji i zwiedzaniu. Członkowie IMSA odwiedzili między innymi Meczet Hassana II i Starą Medynę (rejon Habous).

Poniżej galeria zdjęć. Fot. Krzysztof Niewiadomski

Galeria zdjęć