Rss

Audyt kompetencji

Data publikacji: 17 czerwca 2006
Audyt kompetencji Na zlecenie naszego Klienta, przeprowadziliśmy ocenę kompetencji kluczowych menedżerów w firmie. Wśród ocenianych znaleźli się Dyrektor Finansowy, Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor IT i inni. Umiejętności, wiedza i postawy menedżerów zostały ocenione w zależności od specyfiki piastowanych przez nich stanowisk.

W raportach dostarczonych Klientowi, poza oceną poszczególnych kompetencji, uwzględniony został szczegółowy przebieg kariery menedżera, sukcesy zawodowe, a także ocena konsultanta dotycząca osobowości i potencjału każdego z ocenianych dyrektorów.