Rss

Ocena 360 stopni w firmie ubezpieczeniowej

Ocena 360 stopni w firmie ubezpieczeniowej

11 grudnia 2015 @Monika Ciesielska

Zakończyliśmy​ projekt oceny 360 stopni, przeprowadzony w międzynarodowej firmie z branży ubezpieczeniowej. W badaniu udział wzięli dyrektorzy poszczególnych departamentów i zarząd firmy, poziom 'n' oraz 'n-1', których kompetencje oceniane były przez współpracowników, podwładnych i przełożonych. W każdym przypadku, zbadanych zostało 7 kompetencji, które były oceniane w skali 1-5. 

 

Dzięki przeprowadzonemu badaniu, 18. kluczowych menedżerów w organizacji, poznało swoje najmocniejsze kompetencje i obszary do poprawy. Na bazie wyników, Dział Human Resources opracował program szkoleń , który jest obecnie wdrażany i daje szanse menedżerom oraz całej organizacji na poprawę efektywności.