Rss

Rekrutacje w Nowych Mediach

We are sorry - this content is not available in selected language.
Rekrutacje w Nowych Mediach

Monday, December 22, 2014 @Katarzyna Zegadło


Od pewnego czasu na rynku pracy możemy obserwować zwiększony popyt na specjalistów do spraw nowych mediów i e-commerce, a rekrutacje prowadzone w tym obszarze należą do jednych z najtrudniejszych. W połowie mijającego roku stanęliśmy przed ciekawym wyzwaniem.

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy logistycznej poszukiwaliśmy kandydatów, którzy uczestniczyć będą w budowaniu strategii marketingowej firmy w Internecie na poziomie całej grupy obejmującej około 75 krajów na całym świecie. Nasze poszukiwania koncentrowały się na dwóch kluczowych dla organizacji stanowiskach: Lead Generation Specialist oraz On-Line Analyst. W pierwszym przypadku poszukiwaliśmy specjalisty doświadczonego w tworzeniu i wdrażaniu strategii SEO i SEM, drugie stanowisko natomiast, wymagało szerokich kompetencji w obszarze analizy ruchu internetowego, prowadzenia testów porównawczych oraz projektów targetowania behawioralnego.

Prowadząc poszukiwania opieraliśmy się przede wszystkim na networkingu i zebraniu rekomendacji rynkowych. Staraliśmy się kompleksowo zbadać rynek, docierając zarówno do kandydatów pracujących po stronie agencji interaktywnych, jak też tych zatrudnionych w wewnętrznych działach marketingu. Oba projekty zostały zrealizowane w przewidzianych ramach czasowych. Zatrudnionym kandydatom serdecznie gratulujemy.