Rss

Ocena 360 stopni w zakładzie produkcyjnym w Trójmieście

We are sorry - this content is not available in selected language.
Ocena 360 stopni w zakładzie produkcyjnym w Trójmieście

Wednesday, June 04, 2014 @Monika Ciesielska

Za nami bardzo ciekawy projekt oceny 360 stopni. Badanie, w trakcie którego poszczególne grupy (współpracownicy, przełożeni, podwładni, sami oceniani) dokonują oceny wskazanych osób, przeprowadziliśmy tym razem w zakładzie produkcyjnym na terenie Trójmiasta.

Dzięki badaniu, 12-stu kluczowych menedżerów zakładu, poznało swoje mocne i słabe kompetencje, z czego te drugie będą tematem programu rozwojowego, który firma uruchamia jako konsekwencję zrealizowanej oceny. Wśród ocenionych znaleźli się m.in. Menedżer Operacyjny, Menedżer Finansowy, Menedżer IT, Menedżer ds. Zasobów Ludzkich czy Dyrektor Zakładu. W każdym przypadku, zbadanych zostało 8 kompetencji.