Rss

Motywacja do zmiany pracy

We are sorry - this content is not available in selected language.
Motywacja do zmiany pracy

Wednesday, November 17, 2010 @Monika Ciesielska

Motywacja do zmiany pracy to jedna z istotniejszych kwestii, które badamy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Istotna z punktu widzenia pracodawcy, który jest zainteresowany dowiedzieć się dlaczego kandydat rozważa zmianę. Istotna także z punktu widzenia head huntera, któremu zależy na dopasowaniu oczekiwań kandydata do oferty Klienta, kultury organizacyjnej firmy i przyszłego szefa.

http://carpenterconsulting.wordpress.com/2010/11/17/motywacja-do-zmiany-pracy/