Rss

Menedżerki - pracują lepiej - zarabiają mniej

We are sorry - this content is not available in selected language.
Menedżerki - pracują lepiej - zarabiają mniej

Thursday, February 17, 2011 @Monika Ciesielska

W ostatnim okresie równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest zjawiskiem powszechnym i bardzo popularnym, a w naszym kraju szczególnie gorącym tematem. Polska podpisała i ratyfikowała Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Europejską Kartę Socjalną. Wydawać by się mogło, że jesteśmy na najlepszej drodze do przestrzegania zasad równouprawnienia, ale czy na pewno?

http://carpenterconsulting.wordpress.com/2011/02/17/menedzerki-%E2%80%93-pracuja-lepiej-zarabiaja-mniej/