Rss

Co motywuje nas do zmiany pracy?

We are sorry - this content is not available in selected language.
Co motywuje nas do zmiany pracy?

Wednesday, February 04, 2015 @Katarzyna Zegadło


Z badania wynika, że specjalistów do zmiany pracy motywują dwa podstawowe czynniki – są to zarobki, ważne dla 60% respondentów, oraz brak możliwości rozwoju i awansu – mobilizujące do zmiany pracy 57% badanych. Kolejnym, wskazanym przez ankietowanych aspektem, było poczucie niedocenienia w pracy, na które wskazało 43% badanych. Jedna czwarta zmienia nie tylko pracę ale i branżę, i właśnie chęć takiej zmiany jest dla 23% osób powodem, dla którego poszukują nowych obszarów zawodowych. Dla 12% badanych kwestia niemożności pogodzenia życia zawodowego z prywatnym była czynnikiem mobilizującym do zmiany pracodawcy.

Zarobki są przyczyną zmiany pracy wspólną dla niemal wszystkich branż. Jedynie specjaliści IT stawiają je na drugim miejscu, po rozwoju zawodowym. Wśród respondentów w wieku 26-30 lat, zarobki i brak możliwości rozwoju czy awansu to równorzędne czynniki skłaniające do dokonania zmian w życiu zawodowym (po 65% wskazań). Pracownicy z kolejnej grupy wiekowej (31-40 lat) stawiają na pierwszym miejscu rozwój i awans (60% respondentów versus 57 % wskazań zarobków).

Źródło: www.hrnews.pl