Rss

Biznes społecznie odpowiedzialny?

We are sorry - this content is not available in selected language.
Biznes społecznie odpowiedzialny?

Thursday, June 18, 2015 @Izabella Kaczmarczyk


Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility CSR) to dobrowolne działanie firm mające na celu uwzględnianie i działanie na rzecz interesów społecznych, ekologicznych oraz budowanie relacji z interesariuszami (ang. stakeholders). Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego.

Firma społecznie odpowiedzialna to taka która działa transparentnie, dba o relacje między współpracownikami, szanuje swojego "konsumenta", wspiera społeczności lokalne, chroni środowisko. Firma społecznie odpowiedzialna to ta, która oprócz generowania zysku ma świadomość, że celem jej funkcjonowania jest również dbanie o swoich odbiorców i otaczające nas środowisko. Do działań CSR można zaliczyć kodeksy etyki zawodowej, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz ochrony środowiska, angażowanie się w kampanie społeczne, ekoznakowanie czy też inwestycje społecznie odpowiedzialne.

Działania CSR wpływają pozytywnie na wizerunek firmy oraz są coraz częściej kryterium wyboru usług/ produktów wśród coraz bardziej świadomego społeczeństwa obywatelskiego. My oczywiście takie pozytywne praktyki popieramy!